Tập đoàn PAN có Tổng giám đốc mới

Tập đoàn PAN có Tổng giám đốc mới

Công ty cổ phần Tập đoàn PAN vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị của Công ty về việc bà Nguyễn Thị Trà My Phó Chủ tịch Công ty kiêm đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 10/5/2018.

Doanh nhân tài ba, quốc gia hưng thịnh

Doanh nhân tài ba, quốc gia hưng thịnh

Hội nhập khiến thị trường ngày càng bị san phẳng, buộc các doanh nhân Việt phải tự thay đổi hoặc cần vài cú hích mạnh để thay đổi. Có như vậy khát vọng về...